Hjälp

Vad är ISBN?
ISBN (International Standard Book Number) är en unik identifikator för monografiska publikationer, till exempel böcker. Du finner vanligtvis ISBN-numret på baksidan av din kurslitteratur.

Tips vid sökning
Du hittar enklast den relevanta kurslitteraturen genom att vid sökning ange SBN-numret utan bindestreck eller söka efter författarens namn.

Hur tar jag bort min annons?

1) Klicka på länken här "Ta bort din annons"

2) Fyll i formuläret och tryck sedan på radera